Reakce

Enter your text here...


od: interpol@pcr.cz 

11.2.2020

Vážený pane Švarci,

potvrzujeme tímto přijetí Vaší e-mailové zprávy odeslané z adresy svarcbohdan@gmail.com, doručené dne 05.02.2020 12:48 AM do veřejné e-mailové schránky zdejšího pracoviště omps@pcr.cz, s uvedeným předmětem "The disappearance of Andrej Babis junior, the son of Czech Prime Minister".

V uvedené souvislosti Vám sdělujeme, že zdejší pracoviště - Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR (plnícího mimo jiné úkoly národní ústředny Interpolu, národní centrály SIRENE a národní jednotky Europolu) bohužel není věcně ani místně kompetentní k řešení Vámi popisované věci. Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR je pouze servisním pracovištěm zajišťujícím (zprostředkovávajícím) informační výměnu v rámci mezinárodní policejní spolupráce se zahraničními partnery ve věcech trestních, a to výlučně na žádost příslušných policejních, případně justičních orgánů. Nemá však postavení orgánu činného v trestním řízení, neprovádí žádná vyšetřování ani pátrání, samostatně neprovádí žádné úkony v zahraničí a není kompetentní k vyřizování požadavků a podání soukromých osob. Nemá také žádnou možnost přímo komunikovat s žádnými orgány v zahraničí vyjma určených partnerských policejních složek. Nemůže rovněž nijak vstupovat do řízení vedených v zahraničí ani do řízení vedených jinými státními orgány v ČR. Nezprostředkovává komunikaci soukromých osob do zahraničí.

Z obsahu textu zprávy ani příloh bohužel není zcela zřejmé, čeho konkrétně se písemností vlastně domáháte. Pokud požadujete rozeslání Vašeho e-mailu včetně příloh zmiňovaným subjektům, jimž jej v rámci ČR či zahraničí adresujete, pak (jak shora uvedeno) toto nemůžeme zprostředkovat. Uvedené adresáty musíte kontaktovat přímo. Pokud Vaším úmyslem bylo zaslat shromážděné informace pro informaci či jakémukoliv dalšímu opatření plk. Mgr. Bc. Šárce Havránkové MBA, vedoucí zdejšího pracoviště a viceprezidentce výkonného výboru Interpolu pro Evropu, pak Vás rovněž musíme informovat, že tento postup je zcela nesprávný a mylný, neboť jí z pozice vykonávané funkce, ani organizaci Interpol samé nepřísluší zabývat se vyřizováním podání soukromých osob.

S ohledem na výše uvedené Vám zdejší pracoviště není schopno žádným způsobem pomoci.

Policejní prezídium ČR

Kancelář policejního prezidenta

Odbor mezinárodní policejní spolupráce

Oddělení operativní spolupráce

Skupina koncepce


Bohdan <svarcbohdan@gmail.com>
komu: interpol@pcr.cz

Dobrý den,
na vědomí je myšleno na vědomí. Ničeho jiného se písemností skutečně nedomáhám.
S pozdravem
Švarc https://monikalefay.cz/kam-zmizel-andrej-babis-junior/?fbclid=IwAR2VoBmRLEdWy0QBcMVv5CtMoWqMHbE8J9GGJ2Hpqc7woU48U-pimXa3xzU 

21.2.2020

Kam zmizel Andrej Babiš junior?

Člověk, skrývající svou identitu pod pseudonymem Bohdan Švarc, zveřejňuje pravidelně na svém Facebookovém účtu a na stránce Co je s juniorem? informace o synu premiéra Babiše Andreji Babišovi juniorovi.

Je třeba v této souvislosti zmínit dvě věci:

1. V normální společnosti už by premiér dávno skončil.

2. Nevíme, kdo je Bohdan Švarc. Stejně jako jsme to nevěděli u twitterového účtu Julius Šuman, Co ale víme je, že lidé, kteří se vzepřeli premiérovi, často dopadli špatně (tzv. zaklekávání, kontroly finančního úřadu, vyhrožování, vypalování pole a pálení úrody a další věci).

V poslední době se tématu únosu juniora nevěnuje už ani TV Seznam, jejíž reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík byli zřejmě posledními novináři, kdo s Babišem mladším mluvili. Poté, co MfD vlastněná premiérem, zaútočila na majitele Seznamu Iva Lukačoviče, už toto téma není na pořadu dne. Seznam byl také snad jediným ze seriózních médií, které se nevěnovaly spolupráci Cyrila Höschla s StB, což je vzhledem k povaze únosu mladého Babiše na Krym za spolupráce NÚDZ řízeného Höschlem pozoruhodné.

Snad bude Bohdan Švarc vyslyšený a na jeho podněty mu někdo odpoví.

Na můj dotaz, proč se musí ukrývat za falešnou identitou, mi sdělil:

"Jak jsem uvedl i v petici švýcarskému velvyslanci v Praze, omlouvám se za použití pseudonymu. Nevede mne k tomu strach, ale obezřetnost (přestože jde jen o minimální ochranu, na Facebooku už mi dali vědět, že vědí, kdo jsem). Mám za sebou závažnou vlastní zkušenost s Babišovými lidmi (stejně jako mnoho dalších) poté, co jsem v nejednom případě poukázal na jeho zločinné praktiky.."

ZOBRAZIT ZPRÁVU OSN  

Bohdan <svarcbohdan@gmail.com>
_EDA-REP Prague <prague@eda.admin.ch>

12.3.2020 

Dear Mr. Ambassador,

allow to inform you about the request to the Committee on Enforced Disappearances, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at Geneva, regarding the case of disappearance of Andrej Babis junior, the son of Czech Prime Minister.

https://co-je-s-andrejem-babisem-mladsim.webnode.cz/committee-on-enforced-disappearances-engl/ 

Best regards,

Bohdan Svarc_EDA-REP Prague

12.3.2020

Dear Mr. Svarc,

we hereby confirm receipt of your email.

Best regards,


                Embassy of Switzerland   
                Pevnostni 7
                162 01 Prague 6, Czech Republic
                Tel.: +420 220 400 632

caterina.pilnackova-vavra@eda.admin.ch

prague@eda.admin.ch

https://www.eda.admin.ch/prag